Realizacje eksperckie

Realizacje eksperckie

Nasi konsultanci świadczą usługi i biorą udział w złożonych projektach opartych o rozwiązania SAP. Troszczymy się o klientów i wspomagamy Państwa naszą wiedzą i doświadczeniem. Wspólnie wypracowujemy sukces projektu i tworzymy rozwiązanie.

Dzięki naszemu doświadczeniu projekt realizujemy bezpiecznie i zgodnie z założonym harmonogramemi budżetem. Naszym zdaniem sukces projektu to Państwa satysfakcja, ale też konkretne oszczędności i mierzalny zwrot z inwestycji wyrażony ROI.

Konwersja planu kont

Wyzwanie

Fuzja dwóch podmiotów gospodarczych to niebagatelne wyzwanie. Przedsięwzięcie tego typu niesie z sobą szereg poważnych implikacji natury zarówno biznesowej jak i prawnej. Jeśli by skupić się wyłącznie na infrastrukturze IT, a podążając dalej jedynie na systemie wspomagajacym zarządzenie SAP, to może się okazać, że przed zespołem odpowiedzialnym za fuzję staje zadanie przeprowadzenia projektu wdrożenia nowego systemu SAP harmonizującego procesy w obu podmiotach, lub jedynie mniejszy w skali projekt migracji danych jednej firmy do produktywnego instalacji drugiego z podmiotów.

Jak jednak postąpić jeśli jeden z podmiotów użytkuje swój system SAP od wielu lat, a pojawia się konieczność zmiany struktury planu kont, w tym zmiany długości numeru konta księgi głównej ?

Rozwiązanie

Nasi eksperci we współpracy z konsultantami z SAP Walldorf przeprowadzili projekt bazodanowej konwersji produktywnego planu kont. Zadanie wykonane zostało w trzech cyklach testowych, dotyczyło konwersji zarówno konfiguracji systemu, tzw. customizingu, jak i migracji danych transakcyjnych. Specjalnie na okoliczność tego projektu zainstalowany został kokpit migracyjny planu kont, służył on członkom zespołu projektowego do oceny postępu prac oraz kontroli jakości poczególnych zadań. Tylko dzięki realnemu planowaniu i zgodnej pracy dwóch działów księgowości oraz konsultantów udało się zakończyć projekt osiągając 100 % poprawności podczas konwersji danych.

Globalne czyszczenie danych

Wyzwanie

Tego typu projekt wymaga umiejętności z wielu dziedzin. Dotyczył wsparcia transakcji sprzedaży przez jedną z firm kompletnej linii biznesowej na rzecz innego globalnego lidera rynku. Warto dodać, że oba podmioty przez wiele lat używały oprogramowania SAP. Celem projektu było zmigrowanie danych podstawowych, danych transakcyjnych będących rezultatem heterogenicznych procesów bizesowych oraz samych procesów do jednego mandanta, w ramach jednej instalacji SAP nabywcy. Globalna skala przedsięwzięcia implikowała dodatkowe zadania, oraz zastosowanie nieodzownych w takich przypadkach, szczególnych kryteriów oceny jakości. Jednym z zadań była koordynacja czyszczenia danych oraz przygotowanie ich do ekstrakcji i migracji.

Rozwiązanie

Nasi konsultanci zdefiniowali i dostarczyli wybrane koncepcje i narzędzia pomagające globalnie ujednolicić proces czyszczenia danych. Wiedza ta wykorzystywana była w ramach projektów wdrożenia realizowanych jednocześnie w kilku krajach krajach. Zakres prac został podzielony na grupy procesów biznesowych. Każdy z krajowych oddziałów został przeszkolony w ramach wspólnych koncepcji i narzędzi tak, by można było w rezultacie stosować podobne miary oceny jakości przygotowanych danych. Celem nadrzędnym było ograniczenie występowanie danych redundantnych i błędnych na etapie ekstrakcji i migracji.

O sukcesie przedsięwzięcia zadecydowały nie tylko techniczne umiejętności konsultantów, ale też ich przekrojowa i praktyczna wiedza procesowa. Skuteczność projektu mierzona była jak najmniejszą ilością danych wymagających dodatkowego przetworzenia na etapie migracji.

Wielowarstwowe „User-exit’y”

Wyzwanie

Projekt i implementacja korporacyjnego wzorca systemu opartego na produktach SAP, który następnie ma być wdrażany w lokalnych filiach często zlokalizowanych w różnych krajach, stwarza całe spektrum problemów z punktu widzenia przyszłego utrzymania takiego rozwiązania. Pomimo swojej zaawansowanej i wyrafinowanej architektury system SAP nie w pełni wspiera wielowarstwowe środowiska rozwojowe. Zwykle poszczególne działy IT korporacji o zasiegu światowym tworzą branżowe aplikacje, wykorzystując różne techniki rozszerzeń środowiska projektowego SAP. Te często niezależnie tworzone aplikacje wymagają integracji w systemie wzorca korporacyjnego zanim zostaną dostarczone działom operacyjnym. Jednorazowe zintegrowanie takich aplikacji na potrzeby wzorca jest do zaakceptowania, jednak utrzymymanie latami jednorodnego kodu staje się koszmarem podczas kolejnych uaktualnień aplikacji dostarczanych od poszczególnych autorów rozszerzeń.

Rozwiązanie

Nasi eksperci opracowali koncepcję i wykonali szkielet dla wielowarstwowego wykorzystania rozszerzeń SAP ERP. Wykorzystano nowoczesną wówczas technikę Business Add-In’s, która pozwoliła na techniczne odseparowanie funkcjonalności pochodzących z różnych działów IT. Kod aplikacji branżowych, kod wzorca korporacyjnego oraz lokalnych rozszerzeń w filiach został wyizolowany na zasadzie warstw. Została jasno określona odpowiedzialność za utrzymanie poszczególnych warstw rozwiązania. Tak zdefiniowana struktura pozwoliła na bezproblemową dystrybucję uaktualnień aplikacji, do dziś gwarantując ich implementację przy minimalnym nakładzie pracy.

Scalanie systemów

Wyzwanie

Roll-out korporacyjnego wzorca, to zawsze kusząca idea z miłą perspektywą na obniżenie kosztów utrzymania aplikacji. Jednak, gdy filia przewidziana na centrum serwisowe dla korporacyjnego regionu wykorzystuje już produktywną instancję SAP z częściowo wdrożonym wzorcem korporacyjnym, naturalnym wydaje się techniczne scalenie tej instalacji z najnowszą wersją wzorca bez uruchamiania drogiego projektu wdrożeniowego.

Rozwiązanie

Nasi eksperci zdefiniowali zakres i wykonali kompleksowe porównanie tysięcy obiektów składających się na rozszerzenia i konfigurację wzorca korporacyjnego. Dzięki dogłębnej znajomości architektury systemu wyeliminowali zdecydowaną większość różnic wynikających z technicznych atrybutów, jak np. oznaczenie czasowe kompilacji obiektu. Następnym krokiem było odseparowanie róźnic wynikających z nieaktualnej wersji obiektów w systemie docelowym (nieuaktualnianym przez okres ponad 2 lat). Ostatnią fazą była drobiazgowa analiza lokalnych rozszerzeń w systemie docelowym, której wynikiem była koncepcja scalenia obu funkcjonalności.

Ekspresowa i bezproblemowa implementacja tego śmiałego pomysłu dowiodła, że “gra była warta świeczki”.

Udostępnianie mobilnych usług

Wyzwanie

Rozproszone aplikacje używane w organizacji przysparzały problemów w postaci braku dostępu do informacji w trybie rzeczywistym oraz braku wiedzy na temat tego, co się dzieje w oddalonych od centrali oddziałach firmy. Prowadziło to do duplikowania pracy, utraty czasu poświęconego na pozyskiwanie informacji, konieczności ręcznego przetwarzania danych spływających z poszczególnych działów. Ze względu na geograficzne rozproszenie reprezentantów handlowych, poznanie bieżącego stanu sprzedaży było niemalże niemożliwe.

Rozwiązanie

Dzięki powiązaniu platformy SAP z przygotowaną od podstaw aplikacją internetową pozwalającą na dostęp do informacji z dowolnego miejsca i urządzenia podłączonego do sieci Internet, przedstawiciele i doradcy handlowi firmy mogą na bieżąco przetwarzać dane sprzedażowe systemu EPR. Wieloetapowy i żmudny proces obiegu dokumentów skrócił się do niezbędnego minimum, a informacje stały się dostępne on-line. Cel klienta, którym było poprawienie efektywności wsparcia sprzedaży oraz obniżenie kosztu dostępu do informacji został osiągnięty, gdyż czas poświęcony na zdobycie danych skrócił się o kilkadziesiąt procent. Wymierne oszczędności oraz zadowolenie klienta pozwala nam mówić o sukcesie przedsięwzięcia.