Oferta

Usługi doradcze

Usługi konsultingowe i wdrożeniowe SAP rozumiemy jako pomoc klientowi w rozwoju i przyspieszeniu jego procesów biznesowych przy pomocy aplikacji SAP. Nasi konsultanci rozpoczynają pracę od zrozumienia potrzeb klienta oraz analizy modelu funkcjonowania biznesu. W rezultacie tej analizy konsultanci proponują rozwiązania, które przyniosą nową jakość. Jakość, która nie jest sloganem, ale wartość którą można zmierzyć i ocenić jeszcze przed wdrożeniem. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na pytanie ile pieniędzy zaoszczędzą Państwo w przyszłości dzięki proponowanym rozwiązaniom. Wszystkie propozycje i analizy prowadzą do skrojonego na miarę, dobrze działającego systemu SAP.

Znajomość Państwa procesów biznesowych pomaga nam zintegrować firmę dzięki technologii informatycznej i uzyskać satysfakcjonujące ROI. Każda branża rządzi się swoją specyfiką, przepływami oraz kulturą, każda organizacja ma swój unikatowy sposób działania. Rozumiemy to i uważamy, że najważniejszym jest poznanie tego modelu i zrozumienie jego funkcjonowania. Tak właśnie rozumiemy usługi konsultingowe.

SAP to kompleksowa platforma skupiająca wiele aplikacji i rozwiązań informatycznych. Projektując Państwa system doradzamy, którą z aplikacji wybrać, który produkt wdrożyć, których z funkcji użyć tak, aby zmaksymalizować korzyści wdrożenia przy jednoczesnym minimalizowaniu wydatków.

Oferujemy:

  • Wdrożenia SAP Business Suite
  • Wdrożenia SAP Business Intelligence
  • Usługi programistyczne ABAP i integrację procesów
  • Mapy rozwiązań między aplikacyjnych, koncepcje i interfejsy z / do SAP
  • SAP NetWeaver i konsulting techniczny
  • Projekty typu Upgrade SAP, włącznie z propozycjami strategii aktualizacji oprogramowania
  • Tuning istniejących systemów SAP, usprawnianie procesów na platformach już działających
  • Szkolenia i warsztaty SAP